Phang nhau với cô em hàng tươi Ian Hanasaki

Phang nhau với cô em hàng tươi Ian Hanasaki. Có một tấm biển cho biết số tiền bạn phải bỏ vào trong bao. Lâu bạn muốn ở lại và một người chấp nhận hóa đơn đô la bên dưới nó. Tôi đặt một đống hóa đơn; nhiều đèn bật sáng hơn để tôi có thể cô ấy tốt hơn. Và đèn bên ngoài bật sáng để cho mọi người biết gian hàng đã có người. Tôi nhấc điện thoại trên tường để nói chuyện với cô ấy. Cô ấy hỏi tôi muốn gì, và tôi nói với cô ấy đây là lần đầu tiên tôi làm việc này và tôi không biết phải yêu cầu điều gì. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có thể diễn cho tôi một buổi biểu diễn trong khi tôi vui vẻ. Cô ấy cho tôi xem tất cả.