Bú lồn vợ của bạn trong cơn dâm đãng

Bú lồn vợ của bạn trong cơn dâm đãng. Nó không chỉ là quan hệ tình dục. Tôi đang thử mọi thứ làm việc. Những điều tình dục, mà tôi thường không làm với chồng tôi. Và nó giống như tôi đang khám phá ra một khía cạnh mới của bản thân. Tôi nghĩ rằng tôi gợi dục hơn những gì tôi đã hiểu bởi vì tôi thích mọi thứ tôi đã làm cho đến nay. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ rời khỏi đây và bắt. Đầu làm việc ở một góc phố nào đó, nhưng tôi thích tình dục hơn những gì tôi nhận ra. Đừng hiểu lầm tôi, Jim và tôi có một đời sống tình dục tuyệt vời, nhưng liệu pháp của bác sĩ Henry đã cho phép tôi một số quyền tự do mà nhiều người không được trải nghiệm.